< návrat zpět

Ze školního archivu rss

 

 


Strana:  1 2 3 4 5 6 7   další »

Dopravní výchova

I letošní čtvrťáci se v průběhu roku připravovali na zkoušky k získání Průkazu cyklisty.

Úspěchy našich žáků

V průběhu letošního školního roku se žáci zapojovali do různých soutěží. Mnozí z nich si odnesli ocenění za svá dílka výtvarná, literární i fotografická.

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE - 2.STUPEŇ

Zápis k povinné školní docházce

Seznam uchazečů a výsledek řízení o přijetí

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

VÁNOČNÍ JARMARK VE ŠKOLE

Týdenní pobyt ve Velké Británii

Pár vět o našem zájezdu za poznáním...

Plody podzimu

V polovině října tohoto školního roku probíhal v naší škole projekt příznačně nazvaný Plody podzimu, kterého se účastnili všichni žáci školy.

Logická olympiáda 2015

Do měření sil v Logické olympiádě se zapojují žáci naší školy již několik let. Zájem o tuto soutěž postupně v rámci republiky vzrůstá a proto řešení zadaných úkolů a postup do krajského kola je těžší než před lety.

Potěšilo nás

V podzimním období jsou vyhodnocovány mnohé soutěže, jichž jsme se koncem minulého školního roku účastnili.

KURZY OSV

Vyhodnocení soutěže

Dnes jsme obdrželi dvě ocenění pro žákyně naší školy z celostátní výtvarné a literární soutěže. Rádi je předáme!

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Ze závažných technických důvodů vyhlašuje ředitelství školy volné dny 2. 10. a 5. 11. 2015.

Zátopkovy štafety 2015

Pátek 18. září 2015 patřil opět běžeckým štafetám a soutěžení na dálku s ostatními zapojenými školami.

Vítězství v soutěži

V tomto týdnu jsme obdrželi informaci o vítězství v literární soutěži.

Výuka Sborového zpěvu

Informace pro členy DPS Zborováček, sbor již od 29. září 2015 v 13:30

Provoz školy v době hlavních prázdnin žáků 2014/2015

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku

Zvyšování kvality ve vzdělávání v ZŠ Zborovice

Minipodnik - splněno

Ve škole proběhl minipodnik OČMU

Mediální výchova

V rámci výuky volitelného a nepovinného předmětu mediální výchova jsme se v průběhu roku věnovali několika tematickým celkům.

Úspěchy našich žáků

V jarním a předjarním období jsme odesílali literární i výtvarné práce do vyhlašovaných soutěží. Některé jsou okresního, jiné krajského či republikového charakteru.

Úvodní třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků

V úterý 9. června 2015 jsme se sešli s rodiči budoucích prvňáčků.

Plavecká přípravka žáků II. třídy

I v letošním školním roce se nakonec podařilo domluvit vhodný termín, a tak naši druháčci mohli absolvovat v rámci tělesné výchovy kurzy plavání v Aquacentru Zdounky.

Družební setkání ve školním roce 2014/2015

Ve dnech 28. a 29. května 2015 nás v rámci družebního setkání navštívila v naší škole skupinka 36 žáků s paní ředitelkou, paní zástupkyní a dalšími třemi vyučujícími ze Základní školy Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanech.

Školní zahrada žije

S probíhajícím jarem postupně opravujeme, co je třeba. Zima se na některých stanovištím podepsala a je nutné jim věnovat zvýšenou péči.

Potěšilo nás

V průběhu minulého týdne a začátkem tohoto jsme obdrželi vyhodnocení tří soutěží. Naši žáci výborně reprezentovali svou školu i obec.

Školní akademie ke Dni matek

V neděli 17. května 2015 se v Sokolovně ve Zborovicích konala již tradiční školní akademie ke Dni matek.

Do školy na kole

Kolo je báječná věc, ale nezapomínejme na bezpečnost!

Úspěchy našich záků

V průběhu letošního školního roku se žáci zapojují do celé řady různých soutěží v rámci kraje i republiky. V letošním roce jsme se pokusili o zapojení i do soutěží, které svým významem už rámec naší republiky překračují.

Školu čeká změna ředitele

Informace o vzdání se vedoucího pracovního místa

Den Země 2015 jinak - minipodnik OČMU, aneb "Jak je to s tím evakuačním zavazadlem?"

Celoškolní projektový den ve znamení ochrany člověka za mimořádných událostí.

Jedna paní učitelka odešla, nová přichází

Změna vyučující

VI. třída a Den učitelů

Svátek poezie 2015

Zdravé zuby

Kvalitu školy opět změříme testováním znalostí

Zapojení ZŠ Zborovice do projektu KVALITA - Testování žáků základních a střední škol Zlínského kraje 2014/2015

Školní kolo recitační soutěže na 2.stupni

Recitační soutěž

V pátek 20. února 2015 proběhla soutěž v recitaci pro žáky I. stupně.

Karnevalová tradice

V neděli 8. února byl v sokolovně ve Zborovicích dětský karneval

Zápis k povinné školní docházce 4. února 2015

Jaký byl zápis 2015?

Mediální výchova

V rámci výuky vzdělávacího oboru Mediální výchova jsme se v období povánočním vypravili do ulic obce a snažili se získat odpovědi na několik otázek připraveného dotazníku.

Zapojujeme se do soutěží

V průběhu celého školního roku se snažíme zapojovat do vyhlašovaných soutěží v různých oborech.

Úspěšná reprezentace

Na podzim loňského roku jsme vybírali práce do republikového kola soutěží. Začátkem ledna jsme se zúčastnili slavnostního vyhodnocení.

Hravě žij zdravě

Pro žáky páté třídy je každoročně připravena možnost ověřit si své znalosti zdravého stravování, zdravého životního stylu. I v letošním roce se páťáci do celorepublikové aktivity zapojili.

Komenský a my

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Vánoční koncert ZUŠ Zdounky

Tradiční předvánoční kulturní zážitek

Vánoční jarmark ve škole

Žáci 2. stupně v divadle

Dáváme o sobě vědět

V průběhu celého školního roku se žáci zapojují do celé řady aktivit nad rámec běžné výuky.


Strana:  1 2 3 4 5 6 7   další »

Kontakt

telefon: 573 369 102
mobil: 606 624 119
info@zszborovice.cz
Sokolská 211,
768 32 Zborovice
IČO: 708 39 425

Vyhledávání

Návštěvnost stránek

počítadlo.abz.cz