< návrat zpět

Vzdělávací obory

dle UČEBNÍHO PLÁNU ŠVP pro školní rok 2016/2017:

 

Povinné vzdělávací obory                                           

Český jazyk 
Anglický jazyk  
Německý jazyk
Matematika
Informační a komunikační technologie
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Dějepis 
Výchova k občanství
Společenská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Environmentální výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Praktické činnosti

 

Nepovinné vzdělávací obory

Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky
Náboženství

Sborový zpěv

Kontakt

telefon: 573 369 102
mobil: 606 624 119
info@zszborovice.cz
Sokolská 211,
768 32 Zborovice
IČO: 708 39 425

Vyhledávání

Návštěvnost stránek

počítadlo.abz.cz